Bekjempe stillesitting med lett mosjon.

Bekjempelse av stillesittende atferd reduserer risikoen for et stort antall kroniske sykdommer. Risikoen for å utvikle kardiovaskulær sykdom for tidlig er i stor grad halvert hos en regelmessig fysisk aktiv person sammenlignet med en helt fysisk inaktiv jevnaldrende person.

Nå viser en ny svensk studie at selv lavintensitetstrening har gode effekter. Det handler ikke om å kjøre lange harde treningsøkter, men motvirke alt for mye stillesitting. Erstatt 30 minutter stillesittende arbeid med noen form for fysisk aktivitet.

Studien viser også at hvis en person med dårlig kondisjon erstatter to timer stillesittende adferd med samme tid med lavintensitets fysisk aktivitet, har den like gunstige effekter som om personen vil erstatte 40 minutter stillesittende med samme mengde middels eller høyintensitets fysisk aktivitet, ifølge Hjärt-Lung Fonden.

Tips for å erstatte denne stillesittingen:

Vi vet hvor vanskelig det kan være å engasjere seg i middels og høyintensitets fysisk aktivitet, men lavintensitets fysisk aktivitet som å gå en tur når du lytter til musikk eller snakker med en annen person er enklere og et veldig godt alternativ. Prøv å sykle i stedet for å ta bilen og lignende aktivitet gjør en stor forskjell og enda større forskjell gjør det for folk med redusert glukoseintoleranse eller dårlig kondisjon.

Prøv vårt pauseprogram – En del av løsningen.

Vårt pauseprogram kan programmeres blant annet til å ta 4 eller 5 pauser på 2-3 minutter i løpet av arbeidsdagen. Dette betyr at du plutselig har erstattet 15 minutter stillesittende med sunne og behaglige bevegelser. Alternativt kan du avslutte dagen med 10 til 15 øvelser i et litt raskere tempo. Hvordan har du tenkt å motvirke mer stillesitting hos deg?