Mental träning

Med de här ljudfilerna får du en kort introduktion till de fyra första stegen i mental träning. Du bör använda varje program mellan 5 och 10 gånger innan du fortsätter med nästa. Det spelar ingen roll när du tränar men försök att träna regelbundet. Gör det till en god vana.

De två första programmen syftar till

  • Att lära dig effektiv avspänning
  • Att lära dig avspänd effektivitet
  • Att öka känslan av lugn och inre trygghet
  • Att skapa en inre arbetsplats (mentalt rum)

STEG 1: Muskulär avslappning

Det första programmet vill sänka din grundspänning. Genom att slappna av i kroppen på ett bättre sätt frigör du energi samtidigt som prestationsförmågan ökar.

STEG 2: Mental avslappning

Du får lära dig ett inre mentalt tillstånd (mentala rummet) där du kan vila effektivt och där du lättare kan påverka dig själv.

De två sista programmen syftar till

  • Att öka självförtroendet och självkänslan
  • Att programmera in framtids- och styrbilder
  • Att genom målbilder få energi och motivation

STEG 1: Självförtroendeträning

Det tredje programmet vill sänka din grundspänning. Genom att slappna av i kroppen på ett bättre sätt frigör du energi samtidigt som prestationsförmågan ökar.

STEG 2: Målbildsträning

Innan du kommer till program 4 bör du ha «bestämt» hur du vill ha din framtid. Gör upp konkreta bilder av hur en dag i framtiden kommer att vara annorlunda när du fungerar bättre i ditt arbete och i dina relationer och när du mår bättre. Bilderna av dessa konkreta framtida situationsbilder läggs in under program 4. Detta ger en positiv styrning, skapar motivation och mening och ökar livsglädjen.

Vi bjuder er på dessa ljudfiler i vårt samarbete med Lars-Erik Uneståhl, leg. psykolog och fil dr i psykologi, och vill ni veta mer om hans verksamhet och gå vidare i detta finner ni information om dem på följande länk. Lars-Erik Uneståhl har mer än 40 års erfarenhet av mental träning. Han har gett ut över hundra böcker och ljudinspelningar inom ämnet och här kan du använda dig av hans metoder för att uppnå bra välbefinnande.

Länk till hans hemsida